Montpetrol, spol. s r.o. > Services > Výroba aparátů a zařízení

Potřebujete více detailu?

Potřebujete poradit a získat více detailu? Naši odborníci vám rádi pomůžou a představí naše služby.

Kontakt

Výroba aparátů a zařízení

Firma Montpetrol, spol. s r.o. se zabývá výrobou a montáží stabilních a tlakových nádob v dimenzi bez omezení. Dále se zabýváme montáží nových zařízení, provádění oprav, generálních oprav, repasí a likvidací provozních nehod a havárií.
Firma vlastní oprávnění na výrobu, montáž, opravy a revize vyhrazených plynových, tlakových a elektrických zařízení s provozním tlakem bez omezení. Provádíme montáž a opravy sklolaminátového potrubí, výrobu a montáž produktovodů v dimenzi bez omezení. Dále firma disponuje oprávněním pro projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost.

Nádržový systém POS

Účel: Nádržový systém slouží na přípravu a skladování pracovních kapalin používaných při podzemních opravách sond.

Nástřikový agregát

Účel: Nástřikový agregát metanolu slouží pro dávkování (nástřik) metanolu do ramena sondy, na zabránění tvorby hydrátů v čase práce sondy. Nastříkaný metanol z nástřikového agregátu je vedený impulsním potrubím k ramenu sondy. Nástřikový agregát je určený primárně na sondy, kde není přístup k elektrické síti.

Odsiřovací kolona

Účel: Odsiřovací kolona DN1600 PN40 je určena pro snížení koncentrace obsahu H2S v zemním plynu před jeho expedicí do veřejné distribuční sítě plynovodů. Pro tento účel je aparát vybaven pracovní náplní a nezbytným vybavením.

Dripy

Účel: Drip jako součást technologie těžebního komplexu je určen k primárnímu zachycení mechanických nečistot, volné vody a kapalné fáze vyšších uhlovodíků při těžbě a následném technologickém zpracování zemního plynu.

Odlučovač

Účel: Odlučovač 2451-T18 slouží pro odseparování kapalného benzínu, který je unášen s cirkulačním plynem ze separátoru.

Cyklónový separátor

Účel: Cyklónový separátor DN300 PN16 slouží na prvotní odstranění kapalných složek (uhlovodíky, ložisková voda) event. mechanických nečistot z proudů zemního plynu.

Filtrseparator

Účel: Filtrseparátor je určen k odloučení drobných mechanických nečistot a kapaliny z proudu zemního plynu v technologickém procesu. Pro tento účel je aparát vybaven dvoustupňovou separační vestavbou.

Kotlík K-01

Účel: Kotel K-01 slouží jako nepřímý ohřev ke zvýšení teploty protékajícího média (ropy nebo zemního plynu) před dalším technologickým zpracováním při těžbě ropy a zemního plynu.

Odplyňovač

Účel: Odplyňovač se záchytnou nádrží se používá v procesu oživení a umrtvení sond na odstranění zbytku zemního plynu z pracovní kapaliny (např. slaná voda).

We are pleased to prepare for you an individual offer of our solutions.