Montpetrol, spol. s r.o. > Projects > Úprava sníženého krytí plynovodu DN 300 Olešná – Barchov
04

Úprava sníženého krytí plynovodu DN 300 Olešná – Barchov.

Popis projektu

MP Generálním dodavatelem celkem 46 míst oprav na plynovodu DN300 od Olešné po Barchov.

Začátek projektu01.03.2017

Konec projektu30.09.2017

Typ projektuLiniová část

  • Výměna potrubí na 22 místech (celkem 2 220m)
  • Shybky pod vodotečemi na 3 místech ( celkem 200m)
  • Křížení místní komunikace plynovodem 1x (42m)
  • Navýšení krytí v lesních úsecích 9x (884m)
  • Úprava krytí v podmáčených úsecích – montáž zatěžovacích sedel 1x (60m)
  • Uložení betonových žlabů do silničních příkopů 4x
  • Uložení betonových panelů na nezpevněné cesty 20x (120ks panelů)
  • Zatrubnění vodotečí 7x

Další fotografie

We are pleased to prepare for you an individual offer of our solutions.