Montpetrol, spol. s r.o. > Projects > Osazení bezpečnostního uzávěru na distribuční plynovod DN500, CS PZZP Láb v Plaveckém Štvrtku
03

Osazení bezpečnostního uzávěru na distribuční plynovod DN500, CS PZZP Láb v Plaveckém Štvrtku

Popis projektu

Účelem stavby bylo vystrojení plynovodu bezpečnostním uzávěrem DN500 PN100 (SSVA01) s dvojčinným pohonem a výměny potrubí plynovodu DN500 PN40 za PN100.

Začátek projektu09.05.2017

Konec projektu28.08.2017

Typ projektuLiniová část

Popis projektu

Investiční akce je řešení ve dvou celcích (SO101, SO102) sestávající z vystrojení plynovodu bezpečnostním uzávěrem DN 500 PN 100 (SSVA01) a výměny potrubí plynovodu DN 500 PN 40 za PN 100. Investorem tohoto projektu byla společnost NAFTA a.s.

Projekt v objektu SO101 v části E1.2 řeší:

 • Výměnu části plynovodu DN 500 PN 40 na vyšší tlakovou řadu s maximálním tlakem 10 MPa (PN100), v podzemní části.
 • Vsazení 1 ks podzemní uzavírací dálkově ovládané armatury – bezpečnostního uzávěru DN 500 PN 100 s obtekem DN 100 PN 100 do plynovodu DN 500 PN 40 vedoucího z CA PZZP s označením SSVA01.
 • Vsazení lepeného izolačního spoje DN 500 PN 40 za BU.

Projekt v objektu SO102 v části E2.2 řeší:

 • Výměnu části plynovodu DN 500 PN 40 na vyšší tlakovou řadu s maximálním tlakem 10 MPa (PN 100), v podzemní a nadzemní části.
 • Výměnu nadzemního plynovodního potrubí DN 350 PN 100 v úseku od stávajícího uzávěru SSVC04 po napojení na vyměněnou nadzemní linii DN 500 PN 100.
 • Výměnu části nadzemního plynovodního potrubí DN 350 PN 100 úseku od stávajícího uzávěru SSVA02 po napojení na vyměněnou nadzemní linii DN 500 PN 100.
 • Demontáž existujícího pojistného ventilu P20A.
03

Obsah odborných prací na dané stavbě

 • Výkopové práce
 • Svářecí práce
 • Montáž armatur
 • NDT kontrola vlastní defektoskopií
 • Tlaková zkouška a zkouška těsnosti potrubí za účasti TI SR
 • Nátěry potrubí
 • Izolování potrubí
 • Montáž oplocení
 • Montáž hromosvodu a uzemnění
 • Dopojení MaR

Další fotografie

We are pleased to prepare for you an individual offer of our solutions.