DSC_0861

PZP Dambořice

Popis projektu

Účelem navrhované stavby bylo vybudování nového podzemního zásobníku plynu a realizace výstavby nadzemní technologie – stavbu PZP Dambořice.

Areál je provozován ve dvou základních režimech – vtláčení a těžba plynu. Centrální areál PZP je napojen na stávající expediční plynovod a na vtlačně-odběrové sondy určené pro uskladňování plynu v podzemním ložisku. Typ podzemních skladovacích struktur je vytěžené ropné ložisko.

Jedním z režimů je odběr plynu z plynovodu a jeho komprimace za účelem uskladnění v podzemní struktuře. Předmětem této části je vybudovat technologii na vtláčení plynu při garantovaném vtlačném výkonu 4,5 mil. m3/den, při rozsahu sacího tlaku 45 – 65 bar a max. vtlačném tlaku 220 bar. Vtlačný výkon je zajištěn třemi pístovými kompresorovými agregáty s plynovým spalovacím pohonem, každý o průtočném výkonu max. 1,5 mil. m3/den a dvou kompresních stupních.

Druhým z režimů je dodávka (těžba) plynu ze skladovací struktury směrem do plynovodu. Předmětem této části je úprava zemního plynu produkovaného z uskladňovací podzemní struktury a jeho předání do plynovodní sítě. Úprava plynu spočívá zejména v regulaci tlaku a průtoku a snížení uhlovodíkové a vodní vlhkosti na normalizované hodnoty.

Úprava plynu na požadované kvalitativní parametry je zajištěna pomocí dvou paralelních technologických linek sušení, každá o výkonu 4 mil. m3/den.

Začátek projektu21.05.2014

Konec projektu01.07.2016

Typ projektuPodzemní zásobník plynu

Předmětem realizace byly následující provozí soubory:

  • PS 21 Kompresorovna
  • PS 22 Potrubní rozvody
  • PS 23 Technologie sušení plynu I.
  • PS 24 Technologie sušení plynu II.
  • PS 25 Skladové hospodářství + plnící stanoviště
  • PS 32 Tlakovzdušná stanice

Další fotografie

We are pleased to prepare for you an individual offer of our solutions.