Montpetrol, spol. s r.o. > Projects > Havarijní odtlakování technologického zařízení SS2 PZP Dolní Dunajovice
02

Havarijní odtlakování technologického zařízení SS2 PZP Dolní Dunajovice

Popis projektu

Jedná se o zařízení, které má za úkol zvýšit bezpečnost PZP v případě nebezpečných stavů jako je požár a/nebo únik hořlaviny ze zařízení.

Začátek projektu15.06.2017

Konec projektu16.11.2017

Typ projektuPodzemní zásobník plynu

  • Stavební část – Zhotovení základových patek pro armatury havarijního odtlakování, zhotovení pilotů a základových patek pro 25 m vysokou konstrukci odtlakovacích komínů, zhotovení prostupů ve stěnách haly separace pro potrubí havarijního odtlakování
  • Potrubní rozvody – Vybudování potrubních rozvodů pro 6 odtlakovacích bodů střediska SS2 a předávací stanice, výměna sekčních armatur
  • Rozvody silnoproudu k armaturám havarijního odtlakování
  • Hromosvody a uzemnění haly separace, haly měřících tratí a konstrukce odtlakovacích komínů
  • Úpravy řídícího systému pro havarijní odtlakování

Další fotografie

We are pleased to prepare for you an individual offer of our solutions.