Montpetrol, spol. s r.o. > Энергетика

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Целью подразделения энергетики является расширение сферы деятельности компании Монтплерол в следующих областях:

Энергетика

Отопительная промышленность

Химия, Нефтехимия

Управление водными ресурсами

Задачей является приобретение и реализация проектов EPC в указанных областях машиностроения и снабжения с использованием возможностей компании Montpetrol.

ОСОБЕННО, В СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ

 • Составление документации для строительства сооружений.
 • Деловая активность и сборка.
 • Реализация поставок
 • Монтаж и индивидуальные испытания машин и оборудования.
 • Комплексные испытания технологических установок.
 • Тестирование.
 • Сервисная и ремонтная деятельность

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

Деятельность в поставке технологических установок для классической энергетики. Это установки для очистки воды в промышленных целях, очистка всех видов сточных вод при эксплуатации электростанции, обработка, транспортировка и распределение рабочей, технологической и охлаждающей воды, включая насосные станции, обработку осадка, дноуглубительную станцию, сепараторы нефтяных веществ, станции газового контроля, транспортировку и сортировку топлива и т. д.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

 • Строительство источников подачи сырой воды.
 • Насосная станция для сырой воды.
 • Химическая очистка воды.
 • Блочная обработка конденсата.
 • Системы трубопроводов.
 • Контур охлаждения и насосная станция охлаждающей воды.
 • Питательные насосы.
 • Очистка сточных вод.
 • Дноуглубительная станция.
 • Газовый ввод, включая газоразрядную станцию.
 • Выходная мощность.
 • Теплопередача и установка циркуляционных насосов.
 • Сепараторы нефтяных веществ.
 • Поставка и установка полной системы для снижения выбросов NOx, SO2 и Hg в дымовых газах.
 • Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla, elektrické energie a tepelných rozvodů v segmentu podnikové energetiky. Komplexní řešení energetických staveb od inženýrské činnosti, zpracování všech stupňů projektové dokumentace až po následnou realizaci – dodávku, montáž a uvedení do provozu.
 • Nové elektrárny na bázi kogeneračních technologií, spalovacích turbín, plynových motorů, obnovitelných zdrojů.
 • Rekonstrukce a plynofikace stávajících energetických jednotek — státních, městských, podnikových průmyslových energetických zdrojů.
 • Prodloužení životnosti energetického zařízení.
 • Výroba energetického zařízení.
 • Technická výpomoc a konzultační činnost.
 • Studie proveditelnosti.

Realizace servisních prací na stávajících provozech, účast na investičních akcích při modernizaci a rekonstrukci tepláren městských, závodních. Výstavba nových zdrojů ve formě výměníkových stanic.

Dodávky kompletních investičních celků nebo provozních souborů. Dodávky technologických zařízení i jednotlivých součástí zejména se zaměřením na vlastní výrobu ve výrobních možnostech společnosti Montpetrol. Dodávka a realizace celků pro dávkování kapalin, včetně zásobních nádrží a elektromechaniky a systému řízení.

Zaměření na realizaci zakázek zejména pro průmyslové podniky a společnosti, výrobní organizace. Využití odpadní vody pro zpětné použití, čištění vstupních a výstupních vod.

V oblasti komunálních služeb jde o úpravny vod a čistírny odpadních vod.

Česká, Slovenská republika, státy bývalého východního bloku, blízký a střední východ, státy RF a SNS.

We are pleased to prepare for you an individual offer of our solutions.