Divize Energetika společnosti Montpetrol, spol. s r.o.

Úkolem je získání a realizace obchodních případů formou EPC projektů ve jmenovaných oborech inženýrsko-dodavatelským způsobem s využitím kmenových kapacit společnosti Montpetrol.

 • Energetika
 • Teplárenství
 • Chemie, Petrochemie
 • Vodní hospodářství

Cílem Divize Energetika je rozšířit působnost společnosti Montpetrol o následující obory:

Zejména se jedná o následující činnosti

 • Vypracování dokumentace pro realizaci staveb.
 • Obchodní a kompletační činnost.
 • Realizace dodávek
 • Montáž a individuální vyzkoušení strojů a zařízení.
 • Komplexní vyzkoušení technologických celků.
 • Zkušební provoz.
 • Servisní a opravárenská činnost.

Činnost v oboru Energetika

Působnost v oblasti dodávek technologických celků pro klasickou energetiku. Jedná se o zařízení na úpravu vody pro průmyslové účely, čištění všech druhů odpadních vod z provozu elektrárny, úprava, doprava a distribuce provozních, procesních a chladících vod včetně jejich čerpacích stanic, zpracování kalů, bagrovací stanice, odlučovače ropných látek, regulační stanice plynu, transport a třídění paliva apod.

Přehled činností pro klasickou energetiku

 • Výstavba přivaděčů surové vody.
 • Čerpací stanice surové vody.
 • Chemická úprava vody.
 • Bloková úprava kondenzátu.
 • Potrubní rozvody.
 • Chladící okruh a čerpací stanice chladící vody.
 • Napájecí čerpadla.
 • Čištění odpadních vod.
 • Bagrovací stanice.
 • Plynová přípojka vč. redukční stanice plynu.
 • Vyvedení výkonu.
 • Vyvedení tepla a instalace oběhových čerpadel.
 • Odlučovače ropných látek.
 • Dodání a montáž kompletního systému pro snížení emisí NOx, SO2 a Hg ve spalinách.

We are pleased to prepare for you an individual offer of our solutions.