Divize Energetika

Cílem Divize Energetika je rozšířit působnost společnosti Montpetrol o následující obory:

Energetika

Teplárenství

Chemie, Petrochemie

Vodní hospodářství

Úkolem je získání a realizace obchodních případů formou EPC projektů ve jmenovaných oborech inženýrsko-dodavatelským způsobem s využitím kmenových kapacit společnosti Montpetrol.

Zejména se jedná o následující činnosti

 • Vypracování dokumentace pro realizaci staveb.
 • Obchodní a kompletační činnost.
 • Realizace dodávek
 • Montáž a individuální vyzkoušení strojů a zařízení.
 • Komplexní vyzkoušení technologických celků.
 • Zkušební provoz.
 • Servisní a opravárenská činnost.

Činnost v oboru Energetika

Působnost v oblasti dodávek technologických celků pro klasickou energetiku. Jedná se o zařízení na úpravu vody pro průmyslové účely, čištění všech druhů odpadních vod z provozu elektrárny, úprava, doprava a distribuce provozních, procesních a chladících vod včetně jejich čerpacích stanic, zpracování kalů, bagrovací stanice, odlučovače ropných látek, regulační stanice plynu, transport a třídění paliva apod.

Přehled činností

 • Výstavba přivaděčů surové vody.
 • Čerpací stanice surové vody.
 • Chemická úprava vody.
 • Bloková úprava kondenzátu.
 • Potrubní rozvody.
 • Chladící okruh a čerpací stanice chladící vody.
 • Napájecí čerpadla.
 • Čištění odpadních vod.
 • Bagrovací stanice.
 • Plynová přípojka vč. redukční stanice plynu.
 • Vyvedení výkonu.
 • Vyvedení tepla a instalace oběhových čerpadel.
 • Odlučovače ropných látek.
 • Dodání a montáž kompletního systému pro snížení emisí NOx, SO2 a Hg ve spalinách.
 • Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla, elektrické energie a tepelných rozvodů v segmentu podnikové energetiky. Komplexní řešení energetických staveb od inženýrské činnosti, zpracování všech stupňů projektové dokumentace až po následnou realizaci – dodávku, montáž a uvedení do provozu.
 • Nové elektrárny na bázi kogeneračních technologií, spalovacích turbín, plynových motorů, obnovitelných zdrojů.
 • Rekonstrukce a plynofikace stávajících energetických jednotek – státních, městských, podnikových průmyslových energetických zdrojů.
 • Prodloužení životnosti energetického zařízení.
 • Výroba energetického zařízení.
 • Technická výpomoc a konzultační činnost.
 • Studie proveditelnosti.

Realizace servisních prací na stávajících provozech, účast na investičních akcích při modernizaci a rekonstrukci tepláren městských, závodních. Výstavba nových zdrojů ve formě výměníkových stanic.

Dodávky kompletních investičních celků nebo provozních souborů. Dodávky technologických zařízení i jednotlivých součástí zejména se zaměřením na vlastní výrobu ve výrobních možnostech společnosti Montpetrol. Dodávka a realizace celků pro dávkování kapalin, včetně zásobních nádrží a elektromechaniky a systému řízení.

Zaměření na realizaci zakázek zejména pro průmyslové podniky a společnosti, výrobní organizace. Využití odpadní vody pro zpětné použití, čištění vstupních a výstupních vod.

V oblasti komunálních služeb jde o úpravny vod a čistírny odpadních vod.

Česká, Slovenská republika, státy bývalého východního bloku, blízký a střední východ, státy RF a SNS.

We are pleased to prepare for you an individual offer of our solutions.