Výstavba PZP Dambořice:

Nejlepší dodavatel roku 2014

Výstavba plynového střediska Záhorská ves

I když v článku nejsme jako firma zminěni, je třeba dodat, že jsme se na této stavbě podílely jakoGenerální dodavatel veškerých prací a to jak na I. etapě
(t.j. připojení sond k areálu) tak i na II. etapě (samostatné výstavbě plynového střediska)