Certifikáty a osvědčení

Oprávnění firmy Montpetrol, spol. s r.o.,
Velkomoravská 331/227, Lužice, 696 18, ČR, IČO: 63470519, DIČ: CZ63470519:

 • Oprávnění technické inspekce ČR - montáž, opravy a údržba plynového zařízení
 • Oprávnění technické inspekce ČR - revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
 • Systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 3834 - 2:2006
 • Systém enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005
 • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008
 • Oprávnění OBÚ na montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
 • Oprávnění OBÚ na výrobu, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
 • Oprávnění OBÚ na montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 • Oprávnění OBÚ na projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost
 • Certifikát členství v Asociaci stavitelů plynovodů a produktovodů
 • Certifikát GAS na montáž a opravy plynovodů a plynovodních přípojek - G-S5
 

Oprávnění firmy MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o.,
Piesky 1607, Gbely, 908 45, SR, IČO: 44655665, DIČ: SK2022834231:

 • Oprávnění technické inspekce SR - montáž, rekonstrukce, oprava a údržba plynových zařízení
 • Oprávnění technické inspekce SR - montáž, oprava a výroba tlakových nádob
 • Oprávnění OBÚ Bratislava na montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
 • Oprávnění OBÚ Bratislava na montáž, opravu, údržbu, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 • Oprávnění OBÚ Bratislava na montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení
 • Systém managementu kvality podle normy STN EN ISO 9001:2009
 • Systém řízení kvality procesu svařování podle STN EN ISO 3834 - 2:2006